Internat

      l          
 
  Od 1 września 2011 roku szkolnym w Internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze. Są one zróżnicowane zarówno pod względem wieku, niepełnosprawności intelektualnej i płci. Obecnie w Internacie przebywa 38 wychowanków, którzy uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 5, Gimnazjum nr 4, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przyspasabiającej do Pracy.
 
GRUPA I
    W skład pierwszej grupy wchodzi 8 wychowanków (4 dziewczynki oraz 2 chłopców). Wszyscy wychowankowie charakteryzują się niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną, a także różnymi schorzeniami. Wychowawcami w tej grupie są mgr Katarzyna Sienko i mgr Anna Surma. W swojej pracy wychowawczej kierują się zasadą budzenia wiary we własne siły i możliwości u dzieci, pomagają rozbudzić ich własną aktywność, rozwijać talenty i zainteresowania, służą wsparciem i dobrym słowem, a przy tym mają wielkie serce… dzięki czemu podopieczni czują się bezpiecznie i szczęśliwie. Po przeprowadzonym kapitalnym remoncie pomieszczeń grupy I. Wychowankowie mają teraz do dyspozycji 3 sypialnie 2 osobowe wraz z aneksem kuchenny i świetlicę. Pomieszczenia wyposażone zostały w nowe meble, komputer z dostępem do sieci oraz sprzęt RTV i AGD.
 
    
 
    
 
 
    
 
    
 
 
 
    
   GRUPA II
 
      Nasza grupa powstała w tym roku szkolnym i liczy 8 chłopców, w wieku od 13 do 21 lat. Chociaż jest duża rozpiętość wiekowa, to szybko się dotarliśmy. Młodsi chłopcy są w pokoju 208, a starsi w pokoju 205 (dawniej pokój wychowawców). Pokój urządziliśmy i wyremontowaliśmy własnymi siłami. Pomalowaliśmy ściany i ozdobiliśmy. W każdym pokoju jest telewizor, w jednym jest dvd, w drugim wideo, u starszych chłopców jest wieża do słuchania muzyki, a u młodszych komputer i radio. Czujemy się w naszych pokojach jak w domu. Chyba innym się też u nas podoba, bo nas odwiedzają i lubią z nami przebywać. Wychowawcami w naszej grupie są Pani Kasia Trombik i Pani Beata Widera-Brzóska. Zawsze możemy liczyć na nasze Panie. Pomagają nam w nauce, rozwijają nasze indywidualne zainteresowania, bawią się z nami, a jak czasem trzeba to i „po męsku” doprowadzą do porządku. Uczą nas przestrzegania norm i zasad, dbania o własne zdrowie i swój wygląd, abyśmy byli zadowoleni z siebie i innym z nami było dobrze.
 
    
 
    
 
    
 
   
 
   
 
    
 
    
 
       
 
  GRUPA III
    
Grupę III tworzy 11 dziewczyn, wieku od 11 do 17 lat, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Wychowanki całą dobę przebywają pod czujnym okiem wychowawców mgr Marii Kowalczyk oraz mgr Jacka Cinala.
Zapewniamy wszechstronny rozwój społeczny. Uczymy samodzielności i dbamy o wzbogacanie wiedzy poprzez systematyczne przygotowanie do zajęć szkolnych. Bardzo ważnym celem naszych oddziaływań jest również kształcenie umiejętność organizacji czasu wolnego. Proponujemy liczne zajęcia tj. kółko krajoznawcze, filmowe, animacje muzyczne, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczno – techniczne.
Ponadto  wychowanki uczą się współdziałanie w grupie, nawiązują relacje interpersonalne. Dbamy o to, by każda osoba umiała poradzić sobie w sytuacjach życia codziennego.
 

„Nie potrafisz żyć bez człowieka, który Cię lubi, dla którego jesteś wart wielu zachodów, który dzieli z Tobą radość i ból, w sercu którego masz zapewnione trwałe miejsce. Bez człowieka, któremu możesz zaufać; człowieka, który się o Ciebie troszczy, człowieka, u którego jesteś zawsze serdecznie witany.” /Phil Bosmans/
 

    Dbamy o to by zapewnić atmosferę bezpieczeństwa, która będzie otwierała możliwości rewalidacji oraz kompensacji. Tworzymy grupę, w której każda osoba może liczyć na pomoc i wsparcie zarówno ze strony wychowawców jak i koleżanek.

 
                
 
 
         
 
 
 
GRUPA IV
 
    Grupa czwarta jest grupą męską, liczącą 12 wychowanków w wieku od 12 do 18 lat. Wychowawcami sprawującymi stałą opiekę wychowawczą w tej grupie są:  mgr Agnieszka Kozyra, mgr Grzegorz Jurecki oraz mgr Janusz Janota. Wychowankami tej grupy są uczniowie o upośledzeniu w stopniu lekkim, z których część przejawiaja elementy niedostosowania społecznego. W pracy wychowawczej  główny nacisk kładziemy na uspołecznienie wychowanków, a także staramy sie w możliwie najszerszym zakresie wspierać rozwój indywidualny, przy jednoczesnym ukierunkowaniu działań pozwalającym na maksymalnym wykorzystaniu potencjału każdego z wychowanków.
 
         A czasem tak spędzamy wolny czas.

 

    
  
                  
     Wychowankowie internatu korzystają z zajęć sportowych na basenie przy Szkole Podstawowej nr 4. Dawid czuje się w basenie jak przysłowiowa "ryba w wodzie"...

  

                 

                 

       W każdą środę wychowankowie z gr I i II uczestniczą w zajęciach z preorientacji bibliotecznej w Bibliotece Miejskiej. Panie z biblioteki przygotowują dla nich bardzo ciekawe i urozmaicone zajęcia. Poznają różne historie, rozwiązują zagadki, rebusy, krzyżówki, słuchają muzyki podczas relaksacji. Często dostają słodycze i nagrody za aktywność na zajęciach. Z okazji Mikołaja otrzymali paczki ze słodyczami i atrakcyjnymi grami towarzyskimi.

 

                     

                         

 Elementy szycia


     Zajęcia te mają wspomóc w  przygotowaniu uczniów do wykonania podstawowych czynności krawieckich, wykształcenie umiejętności i znajomości szycia ręcznego oraz prawidłowej obsługi narzędzi i maszyn do szycia w zakresie dostępnym indywidualnym możliwościom psychofizycznym poszczególnych wychowanków.   
      Zajęcia prowadzone są w swobodnej i miłej atmosferze, a tematyka zajęć dobierana jest zgodnie z bieżącymi potrzebami, np. reperujemy odzież, szyjemy elementy ozdobne i wykończeniowe pomieszczeń mieszkalnych grup oraz wiele innych ciekawych prac krawieckich.
Celem zajęć jest m. in.:
-    doskonalenie sprawności manualnej;
-    praktyczne zapoznanie uczniów z materiałami, narzędziami, maszynami oraz urządzeniami;
-    nauka odpowiedzialności, ładu i porządku, przestrzegania regulaminu, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
-    kształtowanie wytrwałości, samodzielności, poszanowania pracy własnej oraz pracy innych;

    

 

    

 

Kółko kulinarne

      To cykl zajęć, na których dzieci uczą się samodzielnie przyrządzać proste lub bardziej skomplikowane potrawy, poznają tajniki kuchni oraz zaznajamiają się z zasadami dobrych obyczajów przy stole. Zajęcia dają dziecku szanse lepszego rozumienia świata, poznawania zasad zdrowego żywienia.
      W czasie zajęć uczymy podstaw kucharskiego rzemiosła i pracy zespołowej. Zajęcia odbywają się w wesołej, swobodnej atmosferze. Dzieci poznają nowe smaki, zapachy, faktury. W planie dydaktycznym kółka uwzględnione najważniejsze zagadnienia z zakresu organizacji i higieny żywienia.
    
 
    
 
 
Imprezy, spotkania oraz sprawy bieżące w roku szkolnym 2010/2011