Kalendarz Imprez

 

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2011/2012

 

ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH W CIESZYNIE


 


 

 

 

Tematyka zadań

Cel zadania

Forma realizacji

Grupy uczestniczące

Osoby odpowiedzialne

Wrzesień

1.      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

2.      Bezpieczna droga do szkoły.

 

 

3.      Otwarcie nowej placówki ZPSWR

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      „Sprzątanie świata”.

 

 

 

5.      „Witamy Panią Jesień”

 

 

 

 

 

6. Jesteśmy odpowiedzialni – samorząd uczniowski

-         pielęgnowanie tradycji szkolnych

 

 

- wdrażanie do bezpiecznego zachowania w drodze do i ze szkoły

 

- promocja ZPSWR w środowisku

 

 

 

 

 

 

 

 

-         rozbudzenie potrzeby dbania o czystość i porządek,

 

-         dostrzeganie różnic między porami roku,

-         propagowanie wspólnej zabawy

-         praktyczne poznawanie przyrody w terenie

 

- kształtowanie samorządności i odpowiedzialności uczniów

- udział w uroczystym apelu, rozpoczynającym nowy rok szkolny

 

 

- pogadanki z policjantem

 

 

 

- uroczysta akademia, występy uczniów,

- poczęstunek

 

 

 

 

 

 

 

- sprzątanie terenu wokół szkoły

 

 

 

- zabawy integracyjne w terenie, gazetka, wystrój sal

 

 

 

 

 

- wybory samorządów klasowych i szkolnego

- pogadanki w grupach klasowych, spotkanie ogólne

Wszyscy uczniowie

 

 

 

- wszyscy uczniowie, internat

 

 

- wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uczniowie SP, GIM U, SPP

 

 

uczniowie SP um.,lekk, GIM um., SPP, internat

 

 

 

 

 

Wszystkie grupy klasowe, internat

 

 

 

 

- E.Bierska, U.Łabocka, J.Janota

 

 

wszyscy nauczyciele

- J.Czader, A. Legin, M. Kowalczyk, D.Kluz

A.Rozenkiewicz, J.Henszel-Kloske

M.Ciarka

K.Sienko

A.Rybka

 

 

- wychowawcy grup  klasowych

 

 

 I.Niemiec, S.Stasica

 E.Wójtowicz, M.Niedoba

J.Knopek,I.Niedbał, A.Kozyra

 

 

Samorząd J.Henszel-Kloske, A.Rybka,

Wychowawcy grup klasowych,

A.Surma

Październik

1. „Jestem uczniem”

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

 

 

3.   Jesień w oczach dziecka – konkurs plastyczny

 

 

 

 

4.Dzień papieski

 

 

 

5. Dzień pisania listów

 

- przyjęcie nowych uczniów do społeczności szkolnej.

- kształtowanie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa

- integracja uczniów

 

 

 

- kształtowanie właściwych postaw

 

 

 

 

 

- wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- wychowywanie dzieci w pozytywnym duchu rywalizacji

- rozwijanie inwencji twórczej

 

- wzmacnianie rozwoju duchowego

 

 

- kształtowanie umiejętności komunikacji

-         zabawy integracyjne, połączone z pasowaniem na ucznia

 

 

 

- dyskoteka

 

 

 

-uroczysta akademia

 

 

 

 

 

 

-         konkurs plastyczny, połączony z wystawą prac

 

 

 

 

 

- pogadanka tematyczna na lekcjach religii

 

 

 

pogadanka, pisanie listów

- uczniowie klas pierwszych i uczniowie

nowi

 

 

wszyscy chętni uczniowie

 

 

- wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

 

- wszystkie grupy klasowe

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

SP um.lekk., GIM um., SPP, Internat

M.Prottung, M.Żegnałek

I.Dębska

M.Holeksa

 

D.Gojowy

J.Rajwa

 

 

U.Łabocka

B.Bestwina, B.Brachaczek

M.Golus

A.Leśniak

 

 

wychowawcy klas

J.Henszel-Kloske

M.Ciarka

K.Sienko

A.Rybka

 

 

D.Gojowy,

 

 

 

M.Kowalczyk, D.Kluz, M.Holeksa, A.Wagner-Giemza

Listopad

1.      Święto Odzyskania Niepodległości 

 

2.      Andrzejki

 

 

 

 

 

2.Jesienne pyszności

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Quiz wiedzy o zdrowiu”

 

 

4. Spotkanie z piosenką

- przybliżenie historii Polski

 

 

- zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi

- integracja uczniów

 

 

 

-         rozwijanie zainteresowań kulinarnych,

-         kształtowanie umiejętności samoobsługi i samodzielności,

-         kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych,

 

-         utrwalenie nabytej wiedzy o zdrowiu i czynnikach go warunkujących

 

- kształtowanie wrażliwości artystycznej

 

-montaż słowno-muzyczny

 

 

-zabawa andrzejkowa, połączona z wróżbami i konkursem tańca,

 

 

 

 

-zorganizowanie warsztatów

  kulinarnych

 

 

 

 

 

 

 

-  konkurs, połączony z nagrodami

 

 

 

- wspólne śpiewanie

-wszyscy uczniowie

 

 

- uczniowie wszystkich klas, internat

 

 

 

 

- uczniowie klas IV-VI, SPP, internat

 

 

 

 

 

 

 

- uczniowie SP, SPP

 

 

 

- uczniowie SP, GIM, SPP

G.Gawlas, J.Boruta

B.Brachaczek

 

M.Żegnałek, B.Łagosz, I.Niedbał

U.Łabocka, D.Kluz

Samorząd Uczniowski, A.Kozyra

 

- I. Niemiec, E.Wójtowicz, K.Trombik, K.Sienko

 

 

 

 

 

 

U. Łabocka, M.Kowalczyk

 

 

M. Golus, Czader, J.Rajwa,

 

Grudzień

1.      Mikołajki

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Święta Bożego Narodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych

- zachęcanie dzieci do   

  kultywowania tradycji

- wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój

- wzmocnienie więzi koleżeńskich poprzez wspólną zabawę

 

 

- kultywowanie tradycji, uwrażliwienie na piękno i estetykę, integracja klas, zachęcanie do działania, rozwijanie ekspresji twórczej dzieci.

 

 

 

 

 

 

- kształtowanie postaw społecznych

- spotkanie z Mikołajem, połączone z zabawami kołowymi i konkursami

- obdarowywanie uczniów słodyczami.

 

 

 

 

 

- udział w szkolnej wigilijce, zaprezentowanie programu artystycznego

- konkurs plastyczny – najładniejsza kartka świąteczna

- konkurs w śpiewaniu kolęd

- wyjście na jasełka do zaprzyjaźnionego przedszkola

 

 

 

 

gazetka, spotkanie z gośćmi: Rokicki, Gryżboń

- wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

- wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wszyscy uczniowie

- D.Kluz

- I.Dębska

- B.Widera-Brzóska

- R.Górnik

 

 

 

 

 

- wychowawcy nauczyciele, zespół:

U. Łabocka

D. Kluz

A.Surma, K.Trombik, J.Cinal, M. Golus,

M. Niedoba.

J.Henszel-Kloske

M.Ciarka

K.Sienko

A.Rybka

 

Nauczyciele w-f

 

 

 

Styczeń

Zabawa karnawałowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka

 

 

 

 

 

Bezpieczna zima

 

- integracja społeczności szkolnej

- pokazanie różnych możliwości wspólnych zabaw.

-   kulturalne zachowanie się w trakcie zabaw przy muzyce.

- stwarzanie atmosfery radości, zadowolenia ze wspólnych zabaw

 

 

- rozbudzanie szacunku do osób starszych

 

 

 

 

- kształtowanie postaw bezpiecznego zachowania

-  zorganizowanie zabawy karnawałowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- przygotowanie programu artystycznego oraz poczęstunku dla babci i dziadka

- wręczenie upominków

 

 

- apel, quiz

 

-uczniowie klas SP, GIM um.,SPP, internat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uczniowie SP, SPP, GIM

 

 

 

 

- wszyscy uczniowie

I.Niemiec, S. Stasica, B.Łagosz

E.Wójtowicz, D.Kluz, I.Niedbał, G.Jurecki, M.Biernatek

 

 

 

 

 

 

 A.Kwolek, J.Boruta, E.Adamczyk

- wychowawcy klas SP

 

 

 

nauczyciele w-f

Luty

1.„Słodkości z zimowej księgi Łasucha”

 

2.Dzień Pizzy

 

 

 

2. Walentynkowe życzenia

 

 

 

3. Mistrz pięknego czytania

- kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych

- kształtowanie umiejętności samoobsługi i samodzielności

- rozwijanie zainteresowań kulinarnych

 

- kształtowanie postaw społecznych,

- umiejętność redagowania życzeń

 

- wyrabianie i pielęgnowanie umiejętności czytania

- zorganizowanie warsztatów kulinarnych

 

 

 

 

 

- poczta walentynkowa,

 

 

 

 

- eliminacje, konkurs, prezentacja

Uczniowie SP, SPP, internat

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

Uczniowie SP, GIM um., lekk., (chętni)

-         M. Niedoba, S.Stasica,

-         M.Biernatek, K.Trombik, A.Surma

 

 

Samorząd uczniowski

 

 

 

 

A.Leśniak, J.Knopek, A.Wagner-Giemza, J.Boruta

Marzec

1. Witamy wiosnę na zielono –Dzień Odkrywania Talentów

 

 

 

 

 

2. Dzień Kobiet

 

 

 

 

3. Dzień Świętego Patryka

 

 

- wzbudzanie poczucia piękna otaczającej nas przyrody

- integracja społeczności szkolnej

- dostrzeganie różnic między porami roku,

 

 

- kształtowanie właściwych postaw społecznych

 

 

 

- zapoznanie  z tradycją, legenda i historią

 

- zabawy integracyjne, połączone z  

  przywitaniem P. Wiosny

- konkursy: muzyczne, plastyczne, przedmiotowe i sportowe

 

 

 

 

- warsztaty dla dziewczyn, zajęcia sportowe dla chłopców, pokaz mody damskiej w męskim wykonaniu

 

 

- projekt realizowany na każdym przedmiocie

 

 

 

- wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

SP lekk, GIM, SPP, ZSZ

 

 

 

- SP GIM lekk. SPP, ZSZ

Wszyscy nauczyciele M. Żegnałek, M. Prottung, I.Dębska, B.Bestwina, A.Wożniak, M.Golus, J.Czader, D.Gojowy

 

 

nauczyciele w-f

M.Ciarka, J.Henszel-Kloske, A. Rybka

 

 

B.Bestwina + nauczyciele przedmiotowi

Kwiecień

1. Wielkanoc

 

 

 

 

 

 

 

2.„Wiosenne smaki”

 

 

 

 

 

 

3. Dzień Ziemi

- kultywowanie tradycji, zwyczajów

 

 

 

 

 

 

- kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych

- kształtowanie umiejętności samoobsługi i samodzielności

- rozwijanie zainteresowań kulinarnych

 

- kształtowanie i promowanie postaw ekologicznych

- zorganizowanie „Dnia jajka”,

   połączonego z zabawami

   integracyjnymi, plastycznymi oraz 

   kulinarnymi, kiermasz, śniadanie wielkanocne w internacie

 

 

 

- zorganizowanie warsztatów

   kulinarnych

 

 

 

 

 

- konkurs plastyczny, wystawa prac, konkurs wiedzy ekologicznej, warsztaty ekologiczne

 

 

 

Wszyscy uczniowie , internat

 

 

 

 

 

 

Uczniowie SP, SPP

 

 

 

 

 

 

- wszyscy uczniowie

-wychowacy klas,  S.Stasica , E.Wójtowicz,

A.Surma, M.Stodolska

A.Rozenkiewicz

Wychowawcy internatu

 

 

I. Niemiec, M.Niedoba, Biernatek, M.Stodolska

 

 

 

 

 

I.Dębska, R.Palica,

Żegnałek, K.Sienko, M.Ciarka, J.Henszel-Kloske

Maj

1. Znam historię Polski symbole narodowe

 

 

2. Dzień Mamy

 

 

 

 

 

3. Dzień Otwarty

 

 

 

 

 

 

 

4. Dzień Rodziny – Piknik Szkolny

- zapoznanie z historią Polski

 

 

 

- kształcenie postawy   

  społecznej, umiejętności 

  prezentowania siebie

- rozbudzanie szacunku dla 

  rodziców

 

- promocja placówki, integracja ze środowiskiem lokalnym

 

 

 

 

 

- integracja uczniów, 

  rodziców

-stwarzanie atmosfery radości,

 zadowolenia ze wspólnych 

 zabaw

 

 

- gazetka tematyczna , pogadanka przedmiotowa, zajęcia plastyczne i muzyczne, śpiewanie hymnu

 

- przygotowanie programu  

  artystycznego oraz poczęstunku dla 

  mam

- wręczenie upominków

 

 

- spotkania, warsztaty, prezentacja

 

 

 

 

 

 

 

- przyłączenie się do pikniku  

  szkolnego

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

- uczniowie SP,GIM,SPP

 

 

 

 

uczniowie, goście

 

 

 

 

 

 

 

- wszyscy uczniowie

G.Gawlas

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy wychowawcy grup klasowych

 

 

 

 

A. Kozieł, E.Bierska, G.Kłosowski, A.Rozenkiewicz, J.Henszel-Kloske

M.Ciarka

K.Sienko

Rybka

 

- wszyscy nauczyciele, wychowawcy (zespół powołany)

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

Dzień Dziecka – na wesoło

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczki klasowe

 

 

- integracja społeczności szkolnej i lokalnej

- wdrażanie do wesołej zabawy i „zdrowej” rywalizacji,

 

 

 

 

- poznawanie  środowiska przyrodniczego,

- upowszechnianie  zasad ochrony środowiska naturalnego

- poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

- wyjazd do Puńcowa wspólne

  świętowanie ze strażakami

- zabawy i gry ruchowe, zawody sportowe

 

 

 

 

 

- zorganizowanie klasowych 

  wycieczek, dostosowanych do  

  możliwości uczniów

- uczniowie SP, GIM um, SPP

 

 

 

 

 

 

 

- uczniowie grup klasowych

- U. Łabocka, D. Kluz, M.Holeksa, M.Adamczyk, E.Adamczyk, B.Brachaczek

Nauczyciele w-f

 

 

 

- wychowawcy klas

 


KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2010/2011

 

 

 

 

 

 

 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU  

 

 

UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tematyka zadań
 
Cel zadania
 
Forma realizacji
 
Wrzesień

 

1.      Rozpoczęcie roku szkolnego.

 
 
 
 

 

2.      „Sprzątanie świata”.

 
 
 
 

 

3.      „Żegnamy lato-witamy jesień”.

 

-         pielęgnowanie tradycji,

 
  

 

-         rozbudzenie potrzeby dbania o czystość i porządek,

 
 -         obcowanie z przyrodą,

 

-         dostrzeganie różnic między porami roku,

 

-         zachęcanie do wspólnej i zgodnej   zabawy,

 

-         udział w uroczystym apelu, rozpoczynającym     nowy rok szkolny,

 
-         sprzątanie terenu wokół szkoły,
 
 
 
 -         wyjście na camping „Olza”, zabawy integracyjne w terenie,
 
 
 
Październik

 

1.      „Zabawy na dobry początek”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.      Jesienne smaki

 
 
 
 

 

-         kształtowanie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa,

 

-         integracja uczniów,

 

-         wdrażanie do wesołej zabawy i „zdrowej” rywalizacji,

 
 -         kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych,

 

-         kształtowanie umiejętności samoobsługi i samodzielności,

 

-         rozwijanie zainteresowań kulinarnych,

 
 

 

-         zabawy integracyjne, przygotowane dla wszystkich uczniów, połączone z pasowaniem na ucznia

 
 
 
 
 
  
 

 

-         zorganizowanie warsztatów kulinarnych

 
 
 
Listopad

 

1.      Andrzejki

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.      Zabawy z Klanzą

 

-         zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi,

 

-         integracja uczniów,

 
-         integracja uczniów

 

-         kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy

 

-         zabawa andrzejkowa, połączona z wróżbami i konkursem tańca,

 
 
 
-         wyjście do przedszkoli w celu wystawienia przedstawienia, przygotowanego w oparciu o zabawy Klanzy,
 
Grudzień

 

1.      Mikołajki

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.      Święta Bożego Narodzenia

 

-         integracja uczniów

 

-         pielęgnowanie tradycji

 
 
 
 
 
 -         kultywowanie tradycji, uwrażliwienie na piękno i estetykę, integracja klas, zachęcanie do działania, rozwijanie ekspresji twórczej dzieci.

 

-         spotkanie z Mikołajem, połączone z zabawami kołowymi i konkursami

 

-         obdarowywanie uczniów słodyczami.

 
-         udział w szkolnej wigilijce, zaprezentowanie programu artystycznego

 

-         konkurs plastyczny – najładniejsza ozdoba choinkowa

 

-         konkurs w śpiewaniu kolęd

 

-         wyjście na jasełka do zaprzyjaźnionego przedszkola

 
Styczeń

 

1.      Bal karnawałowy

 
 
 
 
 
 

 

2.      Dzień Babci i Dziadka

 

-         integracja społeczności szkolnej

 
 
 

 

-         rozbudzanie szacunku do osób starszych

 

-         zorganizowanie balu przebierańców

 
 
 
 -         przygotowanie programu artystycznego oraz poczęstunku dla babci i dziadka

 

-         wręczenie upominków

 
Luty
 
1. „Dbam o swoje zdrowie”
 
 
 
 
 
 

 

2. „Ciepłe przekąski na zimowe dni”

 

-         wdrażanie do dbałości o higienę

 

-         przezwyciężanie strachu przed lekarzem

 
 

 

-         kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych

 

-         kształtowanie umiejętności samoobsługi i samodzielności

 

-         rozwijanie zainteresowań kulinarnych

 

-         spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia

 
 
 
 
 
 

 

-         zorganizowanie warsztatów kulinarnych

 
 
 
 
 
Marzec
 
1. Witamy Wiosnę

 

-         wzbudzanie poczucia piękna otaczającej nas przyrody

 

-         integracja społeczności szkolnej

 
 

 

-         zabawy integracyjne, połączone z przywitaniem P. Wiosny

 

-         zorganizowanie konkursu na najładniejszą wiosenną dekorację sali

 
Kwiecień
 
1. Wielkanoc
 
 
 
 
 
 
 
2. „Wiosenne witaminki”

 

-         kultywowanie tradycji, zwyczajów

 
 
 
  -         kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych

 

-         kształtowanie umiejętności samoobsługi i samodzielności

 

-         rozwijanie zainteresowań kulinarnych

 

-         przeprowadzenie konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną stołu

 
 
 
 

 

-         zorganizowanie warsztatów kulinarnych

 
Maj

 

1.      Dzień Rodziny

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.      „Cieszyn moje miasto”

 

-         kształcenie postawy społecznej, umiejętności prezentowania siebie

 

-         rozbudzanie szacunku dla rodziców

 
 
 
 -         zapoznanie z zabytkami miasta oraz ciekawostkami przyrodniczymi
 
 
 
 

 

-         przyłączenie się do szkolnego pikniku

 
 
 
 
 
 

 

-         spacer dydaktyczny po mieście

 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec

 

1.      Dzień Dziecka – na wesoło i sportowo

 
 
 
 
 
 

 

2.      „Latem - coś dla zdrowia i ochłody”

 
 
 
 

 

-         integracja społeczności szkolnej,

 

-         wdrażanie do wesołej zabawy i „zdrowej” rywalizacji,

 

-         wzmacnianie sytemu wartości

 
 -         kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych

 

-         kształtowanie umiejętności samoobsługi i samodzielności

 

-         rozwijanie zainteresowań kulinarnych

 

-         „Dzieci Świata” gry i zabawy zorganizowane na terenie szkoły lub poza w zależności od pogody

 
 
 
 
 
 

 

-         zorganizowanie warsztatów kulinarnych

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2009/2010 

 

 

 

 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU

 

 

 

 

UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

 

 

 

 
 
 
 
Miesiąc
 
 
Tematyka zadań
 
 
Cel zadania
 
 
Forma realizacji
 
Wrzesień
 
  1. Rozpoczęcie roku szkolnego
 
 
 
  1. „Sprzątanie świata”
 
 
 
 
  1. „Święto pieczonego ziemniaka”

 

- Pielęgnowanie tradycji

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Rozbudzenie potrzeby dbania o czystość

 

 
 i porządek
 
 
 
 
 
- Obcowanie z przyrodą
 
 
 
 

 

- udział w uroczystym apelu, rozpoczynającym     nowy rok szkolny

 

 
 
 
 
- sprzątanie terenu wokół szkoły
 
 
 
 
 
 
 

 

-  wyjście na camping „Olza”, zabawy integracyjne w terenie

 

 
 
 
Październik
 
 
1. „Jestem uczniem”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jesień w szkole
 
 
 
 
 
 
 
- kształtowanie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa
 
 
- integracja uczniów
 

 

   - wdrażanie do wesołej zabawy i „zdrowej” rywalizacji

 

 

- znajomość pracowników szkoły

 

 
 
 
 
- rozbudzenie potrzeby dbania o estetykę klas i szkoły,
 
 
 

 

- zabawy integracyjne, przygotowane dla wszystkich uczniów

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- wystawa prac jesiennych

 

 
 
 
 
Listopad
 
 
1. Andrzejki
 
 
- zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi.
 
 
- integracja uczniów
 

 

- zabawa andrzejkowa, połączona z wróżbami i konkursem tańca

 

 
 
 
Grudzień
 
 
1. Mikołajki
 
 
- integracja uczniów
 

 

- pielęgnowanie tradycji

 

 

- spotkanie z Mikołajem, połączone z zabawami kołowymi i konkursami

 

 

- obdarowywanie uczniów słodyczami.

 

 

2. Święta Bożego Narodzenia

 

 

- kultywowanie tradycji, uwrażliwienie na piękno i estetykę, integracja klas, zachęcanie do działania, rozwijanie ekspresji twórczej dzieci.

 

 

- udział w szkolnej wigilijce, zaprezentowanie programu artystycznego

 

 
 
 

 

- wystawa kartek Bożonarodzeniowych

 

 
- wspólne kolędowanie
 

 

- wyjście na jasełka do zaprzyjaźnionej placówki

 

 
Styczeń
 
 
1. Bal karnawałowy
 
 
- integracja społeczności szkolnej

 

- zorganizowanie balu przebierańców

 

 

2.Dzień Babci i Dziadka

 

 
 

 

- rozbudzanie szacunku do osób starszych

 

 
 

 

- przygotowanie programu artystycznego oraz   poczęstunku dla babci i dziadka

 

 

- wręczenie upominków

 

 

3. „Dbam o swoje zdrowie”

 

 

- przezwyciężanie strachu przed lekarzem

 

 

- wdrażanie do dbałości o higienę

 

 

- spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia

 

 
 
 
Luty
 
 
1.„Świat bajek”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zimowe zabawy
 

 

- zachęcanie dzieci do słuchania bajek

 

 
 
 
 
 
 

 

- zachęcanie do zimowych zabaw

 

 

- oglądanie przedstawień, przygotowanych przez nauczycieli

 

 

 

 

 

- zorganizowanie kuligu

 

 
 
 
 
 
Marzec
 

 

 

 

1.Witamy Wiosnę

 

 

 
 
 

 

 

 

-  wzbudzanie poczucia piękna otaczającej nas przyrody

 

 

 
-  ntegracja społeczności szkolnej
 

 

-  zabawy integracyjne, połączone z przywitaniem 

 

 
-   P. Wiosny
 

 

-   zorganizowanie konkursu na najładniejszą wiosenną dekorację sali

 

 
2. „Dzieci świata”
 

 

- zapoznanie z różnymi narodowościami, kolorem skóry

 

 

- wdrażanie do tolerancji

 

 

- zabawy integracyjne zorganizowane dla wszystkich uczniów

 

 
 
 
 
 
Kwiecień
 
 
1. Wielkanoc
 
 
 
 
 
 
 

 

- kultywowanie tradycji, zwyczajów

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- zorganizowanie śniadania wielkanocnego

 

 

- przeprowadzenie konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną stołu

 

 
 
 
 
 
Maj
 
 
1. Dzień Rodziny
 

 

- kształcenie postawy społecznej, umiejętności prezentowania siebie

 

 

- rozbudzanie szacunku dla rodziców

 

 

 

 

  - przyłączenie się do szkolnego pikniku

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec
 
 
1.Dzień Dziecka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Wycieczka
 

 

- integracja społeczności szkolnej,

 

 

-wdrażanie do wesołej zabawy i „zdrowej” rywalizacji

 

 
 
 
 
- obcowanie z przyrodą
 

 

- gry i zabawy zorganizowane na terenie szkoły lub poza / w zależności od pogody /

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- „Chata chlebowa” w Górkach Wielkich