Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze Strumień

 „Dziecko z głębokim upośledzeniem umysłowym wprawdzie ma inne możliwości rozwoju biologicznego, psychicznego, społecznego i duchowego, ale będąc dzieckiem ludzkim – osobą ma pełne prawo do wspomagania swojego rozwoju poprzez system edukacji, tak jak wspomaga się rozwój dziecka bez ograniczeń rozwojowych”

 Ostrowska K. (2000), Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym, pod red. M. Orkisz, M. Piszczek,
A. Smyczek, J. Szwiec. Warszawa 2000 CMPPP MEN.


Podstawa prawna organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych:


1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 ( Dz. U. Nr 14, poz. 76) w sprawie zasad organizowania zajęć dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo
w stopniu głębokim.

   Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, organizuje się zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz, we współpracy
z rodzicami (prawnym opiekunem), indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
Obowiązujące dokumenty: posiadanie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o głębokim stopniu upośledzenia umysłowego i o potrzebie kształcenia specjalnego.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu
w codziennym życiu.

Zajęcia obejmują przede wszystkim:

1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika.
2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika.
3. Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie    własnego ciała i orientacji przestrzennej.
4. Wdrażanie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.
5. Rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.
6. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
7. Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

   Wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć wynosi:
1) 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych
2) 2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych
 Liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4 wychowanków.


  GRUPY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE


     Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze organizowane są w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych w Strumieniu od stycznia 2000 r. Prowadzone są przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Cieszynie. Mają formę zajęć indywidualnych i grupowych.
Aktualnie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Strumieniu funkcjonuje 5 grup rewalidacyjno – wychowawczych. Łącznie w zajęciach zespołowych bierze udział 19 wychowanków, jedna osoba uczestniczy w zajęciach indywidualnych

 
„Aktywności zespołowe w trakcie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych”.


    Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, mimo tego, że są prowadzone grupowo, mają charakter indywidualny. W praktyce pracy z dzieckiem, poszczególne aktywności i zadania dostosowane są i opracowane pod kątem możliwości poznawczych, ruchowych dziecka. Liczba uczniów w jednej grupie to cztery osoby, dwie samodzielnie poruszające się i dwie na wózkach. Nauczyciel oraz osoba wspomagająca, mają ograniczone możliwości zaangażowania, wspomagania wszystkich dzieci w tracie zajęć. Zwłaszcza w trakcie zabaw ruchowych,   grupowych,  które   z   założenia  prowadzone   są w większych liczebnie zespołach i są zabawami społecznymi. Niektórzy uczniowie, chcąc brać czynny udział w zabawach grupowych, a nie być tylko ich obserwatorami, potrzebują indywidualnie człowieka do wprowadzenia w świat nowej zabawy, kogoś, kto nauczy ich kolejnych sekwencji ruchu, stworzy możliwość wspólnego udziału w zabawie i jej radosnego przeżywania. Aby nie pozbawiać dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, które ze względu na swój stopień niepełnosprawności mają ograniczony udział  w dostępnych ogólnie dzieciom w pełni sprawnym ruchowo, zabawach, aktywnościach, należy wyjść naprzeciw ich potrzebą.
Połączenie dwóch zespołów w trakcie wybranej aktywności (dwóch nauczycieli, dwie osoby pomagające), powoduje to, że każdy uczestnik ma swojego „asystenta”.[…] Dorośli stają się czasem niezbędnymi dla dziecka przewodnikami po zabawie (Minczakiewicz, 2001 s.63).[…].
Do wspólnej zabawy angażowanych jest jednocześnie kilku uczniów, co nie wypacza charakteru zabaw grupowych, dotyczy to również osób w wózkach.
Zajęcia ruchowe prowadzone w takiej formie, nie tracą swojego pierwotnego charakteru, a dla uczestników stwarzają okazję dodatkowego spotkania, wspólnego działania, niosą radość z przeżywania określonych sytuacji, aktywności. Nie pozostają bez wpływu na rozwój dziecka. Najskuteczniejsza nauka odbywa się poprzez zabawę.


2011/2012

„Pożegnanie lata” to pierwsza w tym roku szkolnym 2011/12  impreza integracyjna, podczas której wakacyjne wspomnienia przybliżone zostały poprzez wielozmysłowy przekaz, a zabawy muzyczno  – ruchowe dostarczyły ciepłej, kolorowej i pełnej lata energii. Potem każda grupa w miarę możliwości wspólnymi siłami wykonała wakacyjny obrazek. A na zakończenie przy wspólnym stole delektowaliśmy się smakami lata….hm mniam

    


„Jesienne inspiracje – czyli podróż ze Straszkiem na wróble” tym spotkaniem przywitaliśmy jesień z całym jej bogactwem smaków, zapachów, kolorów i dźwięków. Przewodnikiem naszym był Straszek na wróble, na którym doskonale przećwiczyliśmy schemat ciała  i poznaliśmy dotykiem wiele różnorodnych materiałów – czegoż to ten nasz Straszek nie nosi. Po herbatce z miodem w dowodzie wdzięczności wykonaliśmy wspólnie portret naszego Straszka.
„Światło i dźwięk – zabawy muzyczno-ruchowe integrujące zmysły ” a tak spędziliśmy Andrzejki: coś dla oka, coś dla ucha i dla innych zmysłów też, a przede wszystkim coś dla ciała i dla ducha  - bo porcja ruchu dla zdrowia i relaksacja dla dobrego humorku są niezastąpione.

    
„Coraz bliżej święta” dekoracje, pierniki…. zapachy, smaki, kolory…. – na tym spotkaniu wszyscy wychowankowie grup rewalidacyjno – wychowawczych wspólnie piekli pierniki, począwszy od poznania wielozmysłowego wszystkich składników potrzebnych do ich powstania, skończywszy na degustacji bo udały się znakomicie. Podczas pieczenia poznawaliśmy materiały, które upiększają nasze domy na święta i tworzyliśmy dekoracje.

    
„W karnawale – zabawy muzyczno- ruchowe” 24 stycznia wszystkie grupy bawiły się wspólnie w karnawałowym klimacie. Tradycyjne zabawy przeplatały się z nowymi, wszystkie wesoło nastrajając uczestników. Wspólnie spotkaliśmy się przy stole przy pysznym poczęstunku, a na zakończenie zrelaksowaliśmy się przy nastrojowej muzyce, ale zachowując ducha karnawału dzięki kolorowym balonikom.

    


2010/2011

„Poznajemy smaki świata” – w marcu z wychowankami naszych grup spotkaliśmy się by wielozmysłowo poznać kilka stron świata. Poprzez charakterystyczne kolory, atrybuty, smaki i zapachy wędrowaliśmy poprzez Francję, Włochy, Grecję, Irlandię, Tunezję oraz Brazylię. W podróży tej towarzyszyła nam muzyka tych krajów. Ostatnim przystankiem była szarlotka, która jest narodowym irlandzkim przysmakiem – mniam.
    
„Wycieczka do Pszczyny” w czerwcu kilkoro naszych wychowanków wybrało się do Pszczyny. Spacer po pięknym rynku, cudownie zielonym i rozległym parku, delektowanie się przestrzenią i leniuchowanie w cieniu drzew. Na zakończenie oczywiście nie mogliśmy odmówić sobie wyprawy na lody pod parasolkami  w rynku.