KLUB ABSOLWENTA

Klub Absolwenta
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w CieszynieKlub Absolwentów ZPSWR w Cieszynie jest nową inicjatywą, mającą na celu integrację środowiska absolwentów. Członkowstwo w Klubie pozwoli na:
- utrzymywanie, nawiązywanie i odnawianie kontaktów z absolwentami wszystkich kierunków,
- wymianę informacji o pracodawcach oraz ofertach pracy,
- wymianę informacji o usługach i produktach oferowanych przez firmy,
- spotkania towarzyskie.
 
Klub Absolwentów ZPSWR w Cieszynie realizuje swoją misję poprzez następujące cele:
1.    utrzymywanie przez ZPSWR stałych kontaktów z absolwentami,
2.    umacnianie więzi absolwentów z ZPSWR,
3.    możliwość odnawiania i nawiązywania kontaktów z absolwentami różnych zawodów i roczników,
4.    pobudzanie i kształtowanie aktywności zawodowej absolwentów ZPSWR,
5.    wspieranie inicjatyw absolwentów,
6.    pozyskiwanie wszechstronnego wsparcia dla realizacji wyżej wymienionych celów.

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony KLUBU ABSOLWENTA, na której będziemy umieszczali wszystkie bieżące informacje związane z działalnością klubu.
Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować do P. Anny Rozenkiewicz (tel. 694 157 573, e-mail: arozenkiewicz@wp.pl)

Pozdrawiamy serdecznie,
KLUB ABSOLWENTA


Spotkania zorganizowane z absolwentami w roku szkolnym 2011/2012:
1.    Podczas organizacji bankietu dla Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie z okazji konkursu „O Złotą Wieżę Piastowską”.


2.    Podczas wigilijni szkolnej.


 3. Podczas spotkania absolwentów „Przywołać wspomnienia”