Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych - informacje

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH

w Cieszynie

daje dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem oraz sprzężeniami szansę rozwoju na miarę indywidualnych możliwości, wykształcenia oraz możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych.
 
W skład ZPSWR wchodzą:
- Zespoły Wczesnego Wspomagania, dla dzieci od pierwszego roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole,
- Szkoła Podstawowa nr 8
- Gimnazjum nr 4
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5  w zawodach:           
                                                      - kucharz małej gastronomii
                                                       - malarz-tapeciarz
                                                       - cukiernik
                                                       - piekarz
                                                       - technolog robót wykończeniowych
                                                       - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  - Szkoła Przyspasabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami,

- ORW Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy zapewnia wychowankom z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach oraz prowadzenie specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb wychowanków zajęć w zakresie terapii psychologicznej, rewalidacji ruchowej i rekreacji w wymiarze 8 godzin dziennie.
  - Internat

                   Oferujemy szeroką gamę zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych w zakresie:

  • terapia metodą EEG Biofeedbeck i Tomatisa,
  • artetarapia,
  • choreoterapia,
  • terapia manualna,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  •  zajęcia wyrównawcze,
  • zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
  • zajęcia obejmujące techniki multimedialne
  • elementy integracji polisensorycznej
  • gimnastyka rehabilitacyjnaSzeroki wachlarz zajęć rewalidacyjnych daje możliwość wielofunkcyjnego usprawniania ucznia oraz możliwość dostosowania do indywidualnych psychofizycznych potrzeb ucznia.

   ZPSWR posiada:

- gabinet terapii prowadzonej metodami  EEG Biofeedbecku i Tomatisa,
- salę rehabilitacyjną,
- salę gimnastyczną,
- salę gimnastyki korekcyjnej,
- pracownię technologii gastronomicznej,
- gabinety logopedyczne,
- pracownię multimedialną,
- pracownię arteterapii,
- pracownię dekoratorstwa,
- pracownię stolarstwa,
- świetlicę z kącikiem zabaw,
- salą doświadczeń świata,
- ogródek szkolny,
- własnego 8 osobowego busa do przewozu uczniów.

   ZPSWR zapewnia:  

- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która tworzy odpowiednie warunki wychowawcze, zdrowotne i  materialne dla wszechstronnego rozwoju wychowanków,
- opiekę i pomoc pedagoga i psychologa,
- świętlicę szkolną,
- naukę języka angielskiego.

  

W ZPSWR chcemy:

 

 

      - wspólnie z rodzicami w atmosferze ciepła i akceptacji zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój,

 

 

 

      - jak najlepiej przygotować wychowanków w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem oraz podjęcia pracy zawodowej.

 

 

 

 


   Przy ZPSWR działa Stowarzyszenie na rzecz Harmonijnego Rozwoju dzieci i Młodzieży "Nasze dzieci", ktorego celem jest pozyskiwanie środków na rzecz szkoły. 

 

 
Ideą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest przygotowanie uczniów do samodzielności oraz kształcenie wśród nich świadomości swych obowiązków, praw i możliwości. Nasza szkoła to ponad 53 lata historii i tradycji. To miejsce szczególne, w którym zdobywało wiedzę i uczyło się kilka pokoleń mieszkańców Cieszyna i okolic.
 
Zasady naboru do szkół. Dokumenty do pobrania.