Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych - informacje » Historia

    Pierwszy dzwonek zabrzmiał w naszej szkole, w 1956 roku. Ośrodek mieścił się wówczas w Szkole nr 3 przy ul. Michejdy (obecna SP1) pod nazwą Szkoła Specjalna. Obejmowała ona klasy I-V.
   W 1958 roku szkołę przeniesiono do wyremontowanego budynku pokoszarowego i nazwano Zakładem Wychowawczym. Mieścił się tutaj Internat i Szkoła Podstawowa. Z powodu licznych problemów związanych z naborem dzieci Zakład rozwiązano, a szkołę przeniesiono w roku 1961 do Szkoły Podstawowej nr 5 (budynku obecnego Gimnazjum nr 3) . Tam szkoła usytuowana była na 2 piętrze. Klasy były liczne i łączone.
   1.09.1963 roku  powstał Ośrodek Szkolno– Wychowawczy, który przeniesiono ponownie do obecnej siedziby. W budynku mieścił się Internat i Szkoła Podstawowa, gdzie uczyły się dzieci w klasach IV- VII.
   W 1965 roku  powstała Powiatowa Komisja Selekcyjna, a w rok później Poradnia Wychowawczo- Zawodowa, która zajęła się w kierowaniem dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do Ośrodka. Szkoła Specjalna od 1966 roku włączyła się w organizację imprez artystycznych, zawodów sportowych oraz konkursy plastyczne na terenie Cieszyna.
W 1968 rokupowstała 8 klasowa Specjalna Szkoła Podstawowa.
   W 1976 roku w Ośrodku została utworzona Szkoła Zawodowa, jako filia Szkoły Zawodowej w Bielsku- Białej. Trzy lata później, w 1979 roku powstała samodzielna Szkoła Zawodowa przy Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.
Ostateczną nazwę Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy przyjął w 1984 roku

W latach 1958- 2005 dyrektorami szkół byli:
1. Stasinowski Jan
2. Szarek Leon
3. Skupień Leopold                                                                              
4. Słaboń Jan
5. Mielnik Bolesław
6. Machej Rudolf
7. Holoubek Krystyna
8. Cebo Janusz
9. Śliwka Henryk
Od 2005 roku funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Brygida Wnentrzak- Szteler.
 
Obecnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym mieści się:
·        Szkoła Podstawowa nr 8,
·        Gimnazjum nr 4,
·        Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5,
·        Internat.
·     Od 1.09.2009 uruchomiona zostanie Szkoła Przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
·        Zespoły Wczesnego Wspomagania

    Do Szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym i znacznym oraz głębokim realizujący zajęcia w filii placówki  Domu Pomocy Społecznej w Strumieniu.
     Na rzecz szkoły działa również Stowarzyszenie na rzecz harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży „ Nasze Dzieci”.
     

1 września 2011 r. ropoczął nowy etap w historii naszej szkoły, zmianie uległa nazwa, od tego dnia nasza nazwa to:

ZESPÓŁ PLACOWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNYCH.