KLUB ABSOLWENTA » "Porady prawne" - gdzie jeszcze szukać pomocy

POWIATOWY URZĄD PRACY w CIESZYNIE
Plac Wolności 6
43-400 Cieszyn
tel./fax (0 33) 851-49-91
email: kaci@praca.gov.pl
www: www.pup.cieszyn.pl
Godziny obsługi stron:
    od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 (w każdy trzeci piątek miesiąca od godziny 8:00 do 12:00)
Rejestracja bezrobotnych:
    od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00 (w każdy trzeci piątek miesiąca od godziny 8:00 do 12:00)


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43 - 400 Cieszyn
tel./fax   33 4 777 117
e- mail pcpr@powiat.cieszyn.pl
godziny pracy Urzędu : od poniedziałku do piątku od  7.30 do 15.30 , w czwartki dyżur od 15.30 do 17.00


PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.
Oddział PFRON znajduje się w budynku przy ul. Bobreckiej 27, godziny urzędowania jak PCPR.


 Najczęściej zadawane pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej
1. Z jakich źródeł dowiedział-a się Pan/Pani o rekrutacji na to stanowisko?
2. Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszej firmie?
3. Dlaczego mamy zatrudnić właśnie Pana/Panią?
4.  Proszę powiedzieć, czym zajmuje się nasza firma?
5. Na jakim stanowisku najbardziej chciałby Pan/Pani pracować?
6. Jakie ma Pan/Pani doświadczenie zawodowe?
7. Czy uważa Pan/Pani, że ma odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do wykonywania tej pracy?
8. Jak długo pozostaje Pan/Pani bez pracy?
9. Proszę opowiedzieć jak wyglądał zwyczajny dzień w Pana/Pani ostatnim miejscu pracy.
10. Jakie były Pana/Pani podstawowe obowiązki w poprzednim miejscu pracy ?
11. Proszę opisać swój największy dotychczasowy sukces.
12. Czy planuje Pan/Pani uzupełniać wykształcenie? W jakiej formie?
13. Jakie konkretne cele, poza celami zawodowymi wyznaczasz sobie na najbliższe 10 lat?
14. Co będzie Pan/Pani robić za 5 lat? Jak Pan/ Pani uważa jak wysokie będzie wtedy Pana/Pani wynagrodzenie?
15. Co Pana/Panią najbardziej motywuje do podjęcia zdwojonych wysiłków?
16. Co zdaniem Pana/ Pani oznacza osiągnięcie sukcesu w firmie takiej jak nasza?
17. Proszę wymienić dwie, trzy najważniejsze dla Pana/Pani rzeczy w pracy?
18. Jaka praca sprawia Panu/Pani najwięcej satysfakcji zawodowej?
19. Czy jest Pan/ Pani gotowy do zmiany miejsca zamieszkania?
20. Dlaczego chce Pan/Pani zmienić pracę?
21. Jakie są Pana/Pani zainteresowania pozazawodowe?
22. Czego najbardziej obawia się Pan/Pani w nowej pracy?
23. Jakie obowiązki miał-a Pan/Pani we wcześniejszej pracy?
24. Jak Pan/Pani wywiązywał-a się ze swoich obowiązków?
25. Jak długo chciałaby Pan/Pani pracować na tym stanowisku?
26. Czy woli Pan/Pani pracę zespołową czy raczej indywidualną?
27. Co uważa Pan/Pani za swoje szczególnie mocne strony?
28. Czy będzie Pan/Pani uczestniczyć w firmowych szkoleniach?
29. Jakie zainteresowania miał Pan/Pani w szkole?
30. Czym interesuje się Pan/Pani obecnie?
31. Czy ma Pan/Pani doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku?
32. Czego nauczył się Pan/Pani w poprzednich miejscach pracy?
33. Ile czasu spędza Pan/Pani w pracy?
34. Czy zna Pan/Pani konkurencję naszej firmy? Co Pan/Pani o niej sądzi?
35. Proszę podać wysokość wynagrodzenia, które chciałby Pan/Pani otrzymywać?
36. Jakie ma Pan/Pani hobby, zainteresowania?
37. Jak spędza Pan/Pani czas poza pracą?
38. Od kiedy może Pan/Pani zacząć pracę w naszej firmie?
39. Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?