Projekty » „SZTUKĄ MALOWANE”*

„SZTUKĄ MALOWANE” - edukacyjne inspiracje kulturą Podbeskidzia

Termin realizacji: 01.02 – 30.03.2012

Projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego
Zadanie publiczne pod nazwą „Sztuką malowane” - edukacyjne inspiracje kulturą Podbeskidzia skierowane jest do dzieci  i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, niepełnosprawnej intelektualnie  stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, autyzmem i sprzężeniami. Podstawowym założeniem projektu jest poszerzenie  oddziaływań edukacyjnych, w oparciu o innowacyjne metody pracy, umożliwiających  wielopoziomowy system kształcenia z uwzględnieniem promocji dziedzictwa kulturowego regionu cieszyńskiego. W ramach projektu poprowadzone będą:

•    Warsztaty plastyczne – plener malarski. Działanie poprzedzać będzie wycieczka „Śladem Trzech Braci…” Uczestnicy zwiedzać będą najciekawsze miejsca związane z legendą o założeniu miasta Cieszyna. Wycieczka zakończy się plenerem malarskim na uliczkach Cieszyna.
•    Warsztaty papieroplastyki „Budujemy wieżę” to wspólne projektowanie i wykonanie Wieży Piastowskiej z tektury i papieru. Zajęcia poprzedzone będą wycieczką na Wzgórze Zamkowe i zwiedzaniem Wieży Piastowskiej. Dla uczestników Zespołów Wczesnego Wspomagania prowadzone będą integracyjne spotkania z rodzicami tematycznie związane z warsztatami.
•    Warsztaty fotograficzne - Cieszyńskie spacery „Zoom – uchwycone w kadrze” będą okazją do wykonywania artystycznych zdjęć ciekawych budowli, ważnych zabytków, urokliwych miejsc, charakterystycznych kamieniczek Cieszyna.
•    Warsztaty ceramiczne „Mini Cieszyn” to cykliczne spotkania mające na celu stworzenie małego Cieszyna z przestrzennych form glinianych imitujących charakterystyczne budowle cieszyńskie.
•    Warsztaty muzyczno-taneczne „Jo je stela i gróm z Wami” to cykl warsztatowych spotkań muzykoterapeutycznych z muzyką i elementami tańców regionalnych prowadzonych przez muzyków zespołu „Golce”. Uczniowie będą mogli poznać regionalne instrumenty muzyczne, melodie i pieśni charakterystyczne dla regionu. Dzieci będą mogły nauczyć się elementów tańców góralskich . Ponadto w ramach muzykoterapii wprowadzone zostaną elementy muzyki góralskiej do zajęć polisensorycznych z dziećmi młodszymi Zespołów Wczesnego Wspomagania.
•    Warsztaty teatralno – muzyczne „A za gróniem słoneczko..” i muzykoterapia dla najmłodszych odbywać się będą z wykorzystaniem elementów muzyki góralskiej w ramach których podopieczni będą uczyli się wyrażania emocji i ekspresji w sposób niewerbalny oraz pracy zespołowej. Efektem prowadzonych warsztatów będzie spektakl teatralno – pantomimiczny

 Podsumowaniem spotkań będzie Konkurs o zasięgu Powiatowym składający się z dwóch części, plastycznej, podczas którego zostaną zaprezentowane i wyeksponowane prace wykonywane różnymi technikami oraz prezentacja wytworów muzycznych i teatralnych. Po zakończeniu projektu planowana jest realizacja wspólnego koncertu z udziałem artystów muzycznych, podopiecznych i uczestników projektu.
Ważnymi elementami projektu będą wyjścia, spacery tematyczne, zwiedzanie Muzeum Śląska Cieszyńskiego i udział w lekcjach, warsztatach muzealnych. Dzieci i młodzież poznają materialne i duchowe dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego w jego  historycznych granicach i wielokulturowym charakterze, w kontekście historii Europy i Polski.

Wszystkie działania ukierunkowane są na interdyscyplinarne poznanie i kreatywne działania uczniów w obszarach poznania historii najbliższej okolicy, miejsc zabytkowych, poznania działalności i instytucji kulturalnych oraz edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.