Projekty » „Z ONDRASZKIEM W GÓRY” *

„Z ONDRASZKIEM W GÓRY”

Koordynator:  Małgorzata Adamczyk

Termin realizacji:   15.02 – 30.11.2012     
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Cieszyn
Celem tego zadania jest poznanie  makroregionu Beskidu  Śląskiego i Żywieckiego poprzez spotkania z żywą naturą , krajobrazem i atrakcjami turystycznymi regionu.  Założone zadania będą realizowane przez uczniów SPdP. W ramach zadania zaplanowano:

1.    Zajęcia edukacyjne – krajobraz górski naszego regionu- wprowadzenie do tematyki wycieczek krajoznawczych / Maj- Czerwiec 2012/
2.    Pętla Beskidzka – organizacja wycieczki.
Wyjazd z Cieszyna, przejazd przez Ustroń, Istebną. Zwiedzanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Chaty Regionalnej „ U Kawuloka” . Spacer na Koczy Zamek , podziwianie panoramy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego / Maj-Czerwiec 2012 rok/