Projekty » "Mądzy Rodzice"

     Celem programu Mądrzy Rodzice jest przekazanie rodzicom i wychowawcom wiedzy na temat podstaw mądrego wychowania dzieci. Narzędziem przekazywania wiedzy będą warsztaty oraz szkolenia zarówno dla liderów, jak i dla rodziców w całej Polsce. Szkolenia będą kładły szczególny nie tylko na aspekty psychologiczne, ale również pielęgnacyjne (prawidłowe żywienie i jego wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, higiena, kultura fizyczna), jaki i kulturalne (zamiłowanie do muzyki, sztuki, piękna).

Zajęcia dla rodziców w ramach programu „ MĄDRZY RODZICE”. Szczegółowe informacje - www-madrzyrodzice.blogspot.com, przy wspóludziale:

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne przy współudziale Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Cieszynie, Fundacji „STER” oraz Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.                          

Program zajęć w ZPSWR


5. 03. 2012   godz. 16.00- 18.00
•    Stymulacja wielozmysłowa małych dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego – warsztaty  /L. Kisiała, U. Łabocka/

•    Prawne aspekty pomocy rodzinom dzieci z niepełnosprawnością    (prawne możliwości uzyskania pomocy w ramach działań MOPS-u, GOPS-u, PCPR, ZUS)  - wykład / R. Gandzel, G. Jurecki/

6. 03. 2012  godz. 16.00- 18.00
•    „Zabawa daje radość”- efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dziecka  (o tym, jak w wolnym czasie zrobić „coś z niczego” i wspierać swoje dziecko poprzez kreatywną zabawę w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym) - warsztaty /M. Żegnałek, J. Henszel Kloske/

•      Zaburzenia psychiczne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (m.in. depresja, lęk, zaburzenia adaptacyjne, schizofrenia, zaburzenia osobowości) - wykład / W. Migacz – Lorek/

•    „Bez barier wkraczam w dorosłość”
Kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji młodzieży niepełnosprawnej na rynku pracy oraz ich integracji ze społeczeństwem w ramach której odbędą się:
    Warsztaty dla rodziców /m. in. wsparcie dziecka w zakresie zwiększania kompetencji społecznych i autoprezentacji, dokonywanie mądrych wyborów na etapie szkoły ponadgimnazjalnej, uzawodowienie, możliwości i bariery na rynku pracy - /B. Wnentrzak Szteler/

7.03.2012 w godzinach od 9.00 do 13.00
Ponadto serdecznie zapraszamy rodziców na Dzień Otwarty dnia 7.03.2012 w godzinach od 9.00 do 13.00 podczas którego będą państwo mieli możliwość poznania szerokiej wielospecjalistycznej oferty naszej Placówki zobaczenia i uczestnictwa we wszystkich formach specjalistycznych zajęć oferowanych  uczniom z niepełnosprawnościami umysłowymi od lekkich do głębokich upośledzeń, uczniom ze spektrum autyzmu w tym w normie intelektualnej oraz uczniom ze sprzężeniami

7. 03. 2012  godz. 16.00- 18.00
•    Zachowania trudne u dzieci i młodzieży i skuteczna interwencja - warsztaty /M. Prottung, B. Widera Brzóska/
W ramach warsztatów zaplanowano następujące tematy:
1.Kryteria oceny trudnego zachowania i jego definiowanie
2.Podział zachowań trudnych
3.Co poprzedza i następuje po trudnym zachowaniu
4.Umiejętności radzenia sobie z trudnym zachowaniem u dziecka
5.Uwarunkowania prawne w zakresie stosowania interwencji fizycznych
6.Gry i zabawy przeciwko agresji - przykłady
•    „Jestem tylko dla ciebie” – warsztaty pogłębiające więź z dzieckiem poprzez zabawy słuchowe, paluszkowe, ruchowe i muzyczne - /S. Stasica, O. Wagner Giemza/

•    „Z miłością ku samodzielności” - Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego i niepełnosprawnością intelektualną –/W. Migacz Lorek, E. Bierska/