Projekty » „Szkoła Pełna Zasobów”

W  tym roku szkolnym nasza szkoła realizuje projekt edukacyjny pt: „Szkoła pełna zasobów”. Jest to  ogólnopolski  projekt dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poruszający tematy  z zakresu racjonalnego gospodarowania energią oraz zasobami wodnymi w kontekście zarówno środowiskowym, jak i społecznym i kulturowym. W naszej szkole projekt realizowany jest pod opieką R. Górnik i M. Holeksa. W czasie I półrocza uczniowie klas III przysposabiających do pracy  będą brali udział w 3  warsztatach prowadzonych przez nauczycieli prowadzących jak i przedstawicieli Centrum Edukacji  Obywatelskiej. W czasie tego projektu nauczyciele prowadzący wysyłają comiesięczne sprawozdania do organizatora. W drugim półroczu uczniowie naszej szkoły będą brali udział w kolejnych warsztatach prowadzonych przez nauczycieli oraz warsztatach integracyjnych z uczniami Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie,  które  zostaną poprowadzone przez audytorów z Centrum Edukacji Obywatelskiej.