Galeria zdjęć » 2011/2012 » "Ekologia"

Edukacja ekologiczna odgrywa bardzo dużą rolę w edukacji i wychowaniu młodych ludzi. Odpowiednie, zdrowe podejście do przyrody należy zaszczepiać już od najmłodszych lat. W Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych działania ekologiczne zajmują ważne miejsce. W roku szkolnym 2010/ 2011 podejmowane były różnorakie działania mające na celu uwrażliwić uczniów nie tylko na piękno przyrody ale także ukształtować takie zachowania uczniów, które będą sprzyjać środowisku. Odbyły się między innymi  warsztaty Dbamy o nasze zdrowie. Celem warsztatów było poznanie pojęcia zdrowie i czynników, od których jest ono uzależnione, poznanie aktywnych sposobów odpoczynku, a także wprowadzenie pojęć zdrowa żywność i zdrowe odżywianie. Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach ekologicznych pod nazwą "Czytamy i sprzątamy świat". Zdobywali wiedzę na temat wtórnych odpadów i recyklingu. Rozmawiali o konieczności segregowania śmieci i sami próbowali je segregować do specjalnie przygotowanych pojemników. Uczniowie szkoły podstawowej  uczestniczyli w warsztatach proekologicznych, które były zwieńczeniem realizacji cyklu zajęć w ramach innowacji pedagogicznej „ SOS- przyroda woła ciebie”. Rozwiązując zagadki, rebusy uczniowie utrwalili znajomość pojęć; ekologia, ekolog. Zrozumieli jak ważna jest ochrona środowiska i postanowili sami być strażnikami przyrody- ekologami. Odbyły się także wędrówki szlakiem rezerwatów przyrody Beskidu Śląskiego. Młodzież miała okazję podziwiać rezerwat florystyczny na górze Tuł oraz rezerwat leśny Zadni Gaj.
Wszystkie te działania zostały opisane przez Urszulę Łabocką i Ewelinę Bierską w sprawozdaniu a sprawozdanie wzięło udział w konkursie „Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych woj. śląskiego” Konkurs został zorganizowany przez Fundację Ekologiczną SILESIA w Katowicach. Nasze działania zostały docenione a Placówka została laureatem tego konkursu. Otrzymaliśmy nagrodę specjalną za podejmowanie tematyki zrównoważonego rozwoju w działaniach placówki. W dniu 16 grudnia w sali kinowej Stalexportu w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Gratulację w imieniu Naszej Placówki odbierała Pani Dyrektor Brygida Wnentrzak Szteler oraz Ewelina Bierska.