Zajęcia pozalekcyjne » Olimpiady specjalne

ROK SZKOLNY 2010/2011

 


OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
ODDZIAŁ REGIONALNY BESKIDZKIE
SEKCJA   „CIESZYŃSKiE ORŁY” przy SOSW w Cieszynie

S P R A W O Z D A N I E

Sekcja OLIMPIAD SPECJALNYCH „Cieszyńskie Orły” działa przy SOSW w Cieszynie od stycznia 2009r. W ramach Olimpiad Specjalnych uczniowie i nauczyciele Ośrodka brali udział w następujących przedsięwzięciach i zawodach sportowych  .:

Rok 2009

    27.04.2009r. KACZYNA
Regionalny Beskidzki Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Zarządu Powiatu Wadowickiego
     II m -  Anna Kawulok
     III m – Daniel Mandrela
     IV m – Dawid Bury, Daria Mandrela, Andrzej Kawulok
   / M. Andrzejewski, I. Głuchowska, R. Górnik/

    30.04.2009 r. STRUMIEŃ
Regionalny Beskidzki Turniej Piłki Nożnej Drużyn 5-cio osobowych
drużynowo II miejsce zdobywając srebrny medal – skład drużyny: Daniel Mandrela, Dawid Bury, Anna Kawulok, Andrzej Kawulok, Adam Tetłak.
/M. Andrzejewski/

    16.09.2009r. RZYKI JAGÓDKI
V Ogólnopolski Rajd „Z Tobą Na Groń” Jana Pawła II
/37 uczestników/

    10-13.09.2009r. BYDGOSZCZ
XI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn 7-osobowyh
drużynowo III miejsce zdobywając brązowe medale – skład drużyny: Andrzej Kawulok, Oskar Bojda, Daniel Mandrela, Dawid Bury, Adam Moiczek
/M. Andrzejewski/

    16.11.2009r. WADOWICE
Powiatowy I Regionalny Mityng Pływacki Pod Honorowym Patronatem Zarządu Powiatu Wadowickiego
Katarzyna Krysińska  50m- styl klasyczny (I m) - ZŁOTY MEDAL
Wojciech Szkutek  25m- płynie ze sprzętem pneumatycznym (I m) - ZŁOTY MEDAL
Andrzej Kawulok  25m- styl dowolny (II m) SREBRNY MEDAL
Dawid Bury    25m- styl dowolny (II m) SREBRNY MEDAL
Oskar Bojda  25m- płynie ze sprzętem pneumatycznym (IV m)  czerwona szarfa
/R. Górnik/Rok 2010

  11.01.2010r. SKOCZÓW
Beskidzki Turniej  Bowlingowy
Aleksandra Iskrzycka, Daria Mandrela, Oskar Bojda – III m – brązowy medal, Anna   Kawulok, Daniel Mandrela –IV m – czerwona szarfa
/I. Głuchowska, R. Górnik/

    /zajęcia sekcji sportowe i rekreacyjne/Od II semestru 2010r. uczniowie SOSW biorą udział w zajęciach na basenie przy SP 4 w Cieszynie. Celem zajęć jest nauka  i doskonalenie umiejętności pływania różnymi stylami oraz doskonalenie sprawności motorycznej.
/I.Głuchowska/

    9-11.04.2010r. SIATKÓWKA – NOWINY
Ogólnopolskie Szkolenie z Hokeja Halowego
Brali w nim udział nauczyciele SOSW
/M. Andrzejewski, M. Słama/

    28.04.2010r. STRUMIEŃ
Regionalny Beskidzki Turniej Piłki Nożnej Drużyn 5-cio Osobowych
drużynowo I miejsce zdobywając złoty medal – skład drużyny: Daniel     Mandrela, Dawid Bury, Andrzej Kawulok, Mateusz Siekierka, Oskar Bojda, Rafał Małyjurek, Adam Moiczek
     /M. Andrzejewski/


                          


 

10-13 WRZEŚNIA 2009 BYDGOSZCZ

 

W dniach 10-13 września nasza drużyna chłopców wzięła udział w XI Ogólnopolskim
Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 7-osobowych Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy.
 Piłkarze zajęli III miejsce zdobywając brązowe medale.
Gratulujemy!

 

A oto kilka pamiątkowych zdjęć: 141,xi-olimpiada-specjalna-w-bydgoszczy.html


„CIESZYŃSKIE ORŁY"

 

Sekcja Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego Beskidzkie w Kaczynie  istnieje w naszej szkole od  stycznia 2009 r. i nosi nazwę „Cieszyńskie Orły” . Działa ona na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, zawodników, ich rodzin  i członków Stowarzyszenia.
Obecnie sekcja liczy 22 zawodników i 9 członków.
    Od stycznia do czerwca br.  zawodnicy naszej sekcji brali udział w zawodach:

TENISA STOŁOWEGO w Kaczynie  zdobywając:
                         II m -  Anna Kawulok
                         III m – Daniel Mandrela
                         IV m – Dawid Bury, Daria Mandrela, Andrzej Kawulok,
i  PIŁKI NOŻNEJ w Strumieniu zajmując drużynowo II miejsce – skład drużyny: Daniel Mandrela, Dawid Bury, Anna Kawulok, Andrzej Kawulok, Adam Tetłak.
Dwukrotnie wybierali się na rajd górski na GROŃ JANA PAWŁA II – niestety aura nie dopisała, rajd przeniesiono na nowy rok szkolny, na wrzesień.

Zadaniem naszej Sekcji jest:
1.    Troska o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny zawodników poprzez zapewnienie im udziału w: zajęciach sportowych, rekreacji i turystyce oraz w specjalistycznych zajęciach ruchowych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi organizmu.
2.    Rozwijanie zainteresowań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
3.    Kształtowanie właściwej postawy społecznej poprzez przestrzeganie norm zgodnego współdziałania w zespole, rozwijanie samodzielności i życzliwości oraz wpajanie zasad higieny osobistej.

Celem naszej Sekcji jest:
1.    Realizacja misji, celów i głównych założeń Programu Olimpiad Specjalnych Polska.
2.    Popularyzacja i uczestnictwo Zawodników oraz ich Rodzin w Ruchu Olimpiad Specjalnych. Rozwój i organizacja sportu, rekreacji, doskonalenie sprawności zarówno fizycznej jak i psychicznej dzieci oraz dorosłych z upośledzeniem umysłowym.
3.    Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej szeroko pojętego poszanowania osób z upośledzeniem umysłowym oraz ich integracji ze społeczeństwem.
4.    Uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych:
-  w IX Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 7-osobowych Olimpiad Specjalnych – 10-13 września w Bydgoszczy,
-  zawodach pływackich,
- w zawodach w bocce,
- udział w rajdzie górskim.