Projekty » "Wszystkie kolory świata"

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA


W listopadzie 2011 r. przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego „Wszystkie kolory świata” opracowanego i przygotowanego przez Polski Komitet Narodowy UNICEF. W Polsce kampanię wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.
Celem projektu jest:
•    kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
•    pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
•    zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone
W ramach akcji uczniowie będą przygotowywali charytatywne szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te są niezwykłe, bo symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.  Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. Dzieci same wybiorą dla zrobionej przez siebie laleczki kraj pochodzenia, kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieszczą w specjalnym „akcie urodzenia”. Laleczki zostaną zlicytowane podczas zorganizowanej w szkole imprezie. Cena wywoławcza jednej laleczki wynosi 10 zł. Jest to kwota, która umożliwia zaszczepienie w Sierra Leone 1 dziecka przeciwko najważniejszym chorobom wieku dziecięcego a tym samym uratowanie mu życia. 

Etapy projektu:
1.    Podróż przez kontynenty – dzieci podczas zajęć wybierają kraj, z którego będzie pochodziła ich laleczka i zbierają o nim i jego mieszkańcach jak najwięcej informacji: o zwyczajach, kulturze, geografii etc.
2.    Przygotowanie laleczek przez uczniów – w oparciu o wykrój wysłany przez UNICEF dzieci przygotowują swoje własne charytatywne laleczki, które ubiorą i przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały.
3.    Wystawa laleczek w szkole – laleczki przygotowane przez uczniów mają za zadanie uratować życie dzieci w Sierra Leone. W tym celu zostaną one wystawione na sprzedaż podczas imprezy zorganizowanej w szkole. Dzień Wszystkich Kolorów Świata to specjalne wydarzenie w kalendarzu szkolnym, kiedy to uczniowie zaprezentują wykonane przez siebie laleczki zaproszonym do szkoły gościom: rodzicom, dziadkom, rodzeństwu oraz wszystkim tym, którzy zechcą uczestniczyć w tym wydarzeniu. Tego dnia zaproszone osoby będą mogły zaopiekować się wybraną przez siebie laleczką, przekazując jednocześnie darowiznę w wysokości minimum 10zł na szczepienie dzieci w Sierra Leone. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie prawdziwemu dziecku z Sierra Leone przekazując na ten cel wylicytowaną kwotę.
4.    Konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę – dzięki realizacji projektu, nasza szkoła będzie mogła wziąć udział w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę. Nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole.
Szkoły zgłaszając się do udziału w kampanii wyrażają w ten sposób chęć propagowania wrażliwości społecznej i idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Wszystkie szkoły i przedszkola, które zrealizują projekt, otrzymają „Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki” w roku szkolnym 2011/2012.
koordynatorem projektu w ZPSWR jest Dorota Kluz