Galeria zdjęć » 2011/2012 » „NASZ KOLOROWY ŚWIAT”

W dniach od 21.11.11 do 25.11.11 odbędzie się TYDZIEŃ PROFILAKTYKI „NASZ KOLOROWY ŚWIAT”

SCENARIUSZ IMPREZY

Poniedziałek  21.11.2011 r. –„Wybieram WOLNOŚĆ” – kolor czerwony
- 8.00 – 8.45 - Warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych/dopalacze Dziękuję- nie biorę! Dla klasy VI  (prowadząca: Ewelina Bierska – pedagog)
10.45 – 11.30 - Warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych/dopalacze Dziękuję- nie biorę! Dla klasy I g (prowadząca: W. Migacz-Lorek)
11.30 – 12.25 - Warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych/dopalacze Dziękuję- nie biorę! Dla klasy II g (prowadząca: W. Migacz-Lorek)
12.35 – 13.20 - Warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych/dopalacze Dziękuję- nie biorę! Dla klasy III g (prowadząca: W. Migacz-Lorek)
12.35 – 14.25 - Warsztaty dotyczące cyberprzemocy  i bezpiecznego korzystania z Internetu dla klasy I k au
- 13.40 – 14.25 - Warsztaty dotyczące zagrożeń zdrowotnych – klasa (prowadząca: D. Kluz) - zgodnie z listą
- 14.30-15.15 - Warsztaty dotyczące cyberprzemocy  i bezpiecznego korzystania z Internetu dla klasy III g
Wtorek 22.11.2008 r. – „Wybieram SPOKÓJ” – kolor zielony
- 8.00 – 8.45 - Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla klasy VI (prowadząca: Katarzyna Kauer – psycholog)
- 8.00 – 8.45 - Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla klasy I i II aPP (prowadząca: W. Migacz-Lorek)
- 8.00 – 8.45 - Warsztaty dotyczące zagrożeń zdrowotnych – klasa (prowadząca: D. Kluz) - zgodnie z listą
- 8.55- 9.40 -  Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla klasy III g (prowadząca: Katarzyna Kauer – psycholog)
- 8.55 – 9.40 - Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla klasy III aPP (prowadząca: W. Migacz-Lorek)
- 9.40 - 9.50 – „slade-show” ZDROWIE na jadalni (prowadzące: M. Kowalczyk, W. Migacz-Lorek)
- 9.40 – 9.50 - Jem zdrowo! - Stoisko ze zdrową żywnością  (prowadząca: (A. Rozenkiewicz)
- 9.50 – 10.35 - Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla klasy IV-V (prowadząca: Katarzyna Kauer – psycholog)
- 9.50 – 10.35 - Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla klasy I kształcenia zintegrowanego (prowadząca: E. Bierska)
- 9.50 – 10.35 - Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla klasy III bPP (prowadząca: W. Migacz-Lorek - psycholog)
- 10.45- 11.30 - Warsztaty „Dbaj o serce” dla klasy IV, V kształcenia zintegrowanego (prowadząca: A. Kowalik – pielęgniarka)
- 10.45- 11.30 - Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla klasy II kształcenia zintegrowanego (prowadząca: E. Bierska)
 - 10.45 – 11.30 – warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania się i zaburzeń nieprawidłowego odżywiania  dla klasy III g, klasy zawodowe (otyłość, bulimia, anoreksja) (prowadzący: W. Migacz-Lorek);
- 11.40-12.25 - Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla klasy IV i V kształcenia zintegrowanego (prowadząca: E. Bierska)
- 12.35 – 13.20 - Warsztaty dotyczące cyberprzemocy  i bezpiecznego korzystania z Internetu dla klasy I g
- 14.30 – 15.15 - Warsztaty dotyczące cyberprzemocy  i bezpiecznego korzystania z Internetu dla klasy II k.m.g.
- wybieramy uśmiech szkoły konkurs fotograficzny (J. Henszel-Kloske, M., Holeksa);
- Slalom dla zdrowia  dl a klas szkoły podstawowej (prowadzący: M. Andrzejewski, J. Rajwa. M. Kolondra)

 Środa 23.11.2011 r. – „Wybieram ZDROWIE” – kolor biały
- 8.00 – 8.45 – Warsztaty dotyczące przemocy dla klasy III g (prowadząca: Elżbieta Kiedroń-Fałat psychoterapeuta)
- 8.55- 10.40 - Warsztaty Chce uwolnić się od palenia dla klasy III g – 2 godz. (prowadzący: W. Migacz-Lorek)
- 8.55- 9.40 – Warsztaty dotyczące przemocy dla klasy II g (prowadząca: Elżbieta Kiedroń-Fałat - psychoterapeuta)
- 9.50 – 10.35 - Warsztaty dotyczące przemocy dla klasy I g (prowadząca: Elżbieta Kiedroń-Fałat psychoterapeuta)
- 10.45- 11.30 - Warsztaty dotyczące przemocy dla klasy I-II au g (prowadząca: Elżbieta Kiedroń-Fałat psychoterapeuta)
- 10.45 – 11.30 - Warsztaty dotyczące zagrożeń zdrowotnych (prowadząca: D. Kluz) - zgodnie z listą
- 10.45- 11.30 - Warsztaty „Dbaj o serce” dla klasy VI au i VI bu kształcenia zintegrowanego (prowadząca: A. Kowalik – pielęgniarka)
- 11.40 – 12.25 - Warsztaty dotyczące przemocy dla klasy IV-V (prowadząca: Elżbieta Kiedroń-Fałat psychoterapeuta)
- 11.40 – 12.25 - Warsztaty dotyczące zagrożeń zdrowotnych  (prowadząca: D. Kluz) - zgodnie z listą
- 11.40 – 12.25 - Warsztaty dotyczące HIV/AIDS dla klasy I k.m.g (prowadzący: W. Migacz-Lorek)

- 11.40 – 12.25 - Warsztaty dotyczące HIV/AIDS dla klasy II k.m.g (prowadzący: E. Bierska)
- 13.40 – 14.25 - Warsztaty dotyczące cyberprzemocy  i bezpiecznego korzystania z Internetu dla klasy III a PP
- 14.30 – 15.15 - - Warsztaty dotyczące cyberprzemocy  i bezpiecznego korzystania z Internetu dla klasy III b PP
- konkurs plastyczny Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe! (J. Henszel-Kloske, A. Rybka)

Czwartek 27.11.2008 r. – „Wybieram ŻYCIE” – kolor niebieski   
- 8.00 – 8.45 - warsztaty Wybieram trzeźwość (skutki nadużywania alkoholu, FAS) dla klasy I k.m.g. (prowadząca: W. Migacz-Lorek - psycholog)
- 8.55- 9.40 – warsztaty Wybieram trzeźwość (skutki nadużywania alkoholu, FAS) dla klasy II k.m.g. (prowadząca: W. Migacz-Lorek - psycholog)
- 9.50 – 10.35 – Moje ciało w okresie dojrzewania dla klasa I g (prowadzący: W. Migacz-Lorek)
- 9.50 – 10.35 – warsztaty Wybieram trzeźwość (skutki nadużywania alkoholu, FAS) dla klasy II k.m.g. (prowadząca: E. Bierska – pedagog)
- 10.45- 11.30 – Moje ciało w okresie dojrzewania dla klasa VI a, b kształcenia zintegrowanego  (prowadzący: W. Migacz-Lorek)
- 12.35 – 13.20 - Warsztaty dotyczące cyberprzemocy  i bezpiecznego korzystania z Internetu dla klasy II g
-  12.35 – 13.20 - Warsztaty dotyczące cyberprzemocy  i bezpiecznego korzystania z Internetu dla klasy II PP
- 12.35 – 13.20 - Warsztaty dotyczące cyberprzemocy  i bezpiecznego korzystania z Internetu dla klasy IV-V
- 13.40 – 14.25 - Warsztaty dotyczące cyberprzemocy  i bezpiecznego korzystania z Internetu dla klasy VI
- konkurs na fraszkę o zdrowiu psychicznym (A. Leśniak, J. Knopek)


Piątek 28.11.2008 r. – „Wybieram BEZPIECZEŃSTWO ” – kolor żółty
- 9.50 – 10.35 - Warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych/dopalacze Dziękuję- nie biorę! Dla klasy I k.m.g.  (prowadząca: Ewelina Bierska – pedagog)
- 10.00 – 10.30-  Spektakl profilaktyczny „Czerwony Kapturek” – klasy kształcenia zintegrowanego (prowadząca: Maria Kowalczyk)
- 10.45 – 11.30 - Warsztaty dotyczące zagrożeń zdrowotnych (prowadząca: D. Kluz) - zgodnie z listą
-10.45 – 11.30 - Warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych/dopalacze Dziękuję- nie biorę! Dla klasy II k.m.g. (prowadząca: Ewelina Bierska – pedagog)
- 11.40 – 12.25 - Warsztaty dotyczące cyberprzemocy  i bezpiecznego korzystania z Internetu dla klasy I PP
- 13.40 – 15.15 - Warsztaty dotyczące cyberprzemocy  i bezpiecznego korzystania z Internetu dla klasy I k.m.g.
- Konkurs wiedzy dot. zagrożeń zdrowotnych – 1 godz. (wydać 200,00 zł na nagrody)
- Konkurs plastyczny „Najbliżsi” + wystawa prac (wydać 91, 15 zł na materiały do warsztatów)


W ramach tygodnia profilaktyki przeprowadzono dodatkowo zajęcia muzyczno-ruchowe w kl. IV. W części wstępnej uczniowie brali udział w ćwiczeniach odreagowujących oraz ćw. ruchu: „rozluźniającego”, „świadomego”, „poruszania-dotykania”, „spotykania”.
We właściwej fazie zajęć dzieci wysłuchały opowiadania „W wiejskiej zagrodzie” z podkładem muzycznym(„Cztery pory roku”- Vivaldiego- Allegro). W aktywnej części zajęć właściwych uczestniczyły w zabawie ze śpiewem- „Opera w kurniku”- i ćwiczeniach w „Zagubione kaczki”.

GRY RUCHOWE:
„ruch świadomy”:
-naśladowanie ruchów, pozy wyznaczonej osoby(muzyka)
„ruch rozluźniający”:
-uścisnąć jak najwięcej rąk
-dotknąć szybko czterech ścian
-iść do tyłu w rytm muzyki
-poklepać się po ramionach
ĆWICZENIA ODREAGOWUJĄCE:
„poruszanie – dotykanie - spotykanie”:
-naśladowanie odbicia w lustrze
„rozluźnianie”:
-jazda na rowerze
-pogwizdywanie
-picie soku przez rurkę