Zajęcia pozalekcyjne » Szkolny Klub Europejski

Zajęcia z edukacji europejskiej odbywają się w pracowni multimedialnej.

Uczniowie przy pomocy komputerów poznają najważniejsze wiadomości dotyczące poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

Uczą się szukać informacji w Internecie oraz książkach.

Oglądają zdjęcia charakteryzujące dane państwa i regiony Unii Europejskiej, poznają historie związane z danymi państwami.