Innowacje pedagogiczne » "Zobaczyć piekno"

,,Zobaczyć piękno”


               W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęła realizację innowacja pedagogiczna „zobaczyć piękno„  zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Katowicach opracowana przez P. Agnieszkę Kozyra i P. Beatę Widera – Brzóska na terenie przyszkolnego internatu Zespołu Placówek Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczych.
            Program koncentruje się na różnych kierunkach pracy z dzieckiem ważnych z punktu widzenia jego prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i szkolnym. Szczególny nacisk kładzie się na zwiększanie umiejętności społecznych a w szczególności dbania o wygląd zewnętrzy, higienę osobistą i promocję zdrowia.
    Realizacja zakłada 10 spotkań zorganizowanych przy współudziale zaproszonych specjalistów w godzinach popołudniowych bloku aktywizującego.    PROGRAM  ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE BLOKI SPOTKAŃ ZE SPECJALISTAMI
  WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK
SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ ŚRODOWISKOWĄ
„HIGIENA OSOBISTA”

                                                            LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2011
                                                        SPOTKANIE Z KOSMETYCZKĄ                                  
                                                      „KOSMETYCZNE WSKAZÓWKI”

                                                                 STYCZEŃ, LUTY 2012
                                                                           SPOTKANIE Z FRYZJEREM
                                                                  „GŁOWA DO GÓRY”

                                                             MARZEC, KWIECIEŃ 2012
                                                             SPOTKANIE ZE STYLISTĄ
                                                                   „METAMORFOZY”

                                                                MAJ, CZERWIEC 2012
                                                      SPOTKANIE Z FIZJOTERAPEUTĄ
                                                             „DLA CIAŁA I DLA DUSZY”
  W miesiącu wrześniu i październiku uczniowie brali udział w spotkaniu z zaproszoną pielęgniarką gdzie wspólnie z prowadzącymi w formie warsztatów treningowych omawiali higienę osobistą, higienę okresu dojrzewania i ….zadawali mnóstwo pytań… a na koniec, test na mycie ząbków już niedługo… „kosmetyczne wskazówki
”