Struktura Zespołu Placówek » Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy

     Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy zapewnia uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, ze sprzężeniami udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach oraz prowadzenie zajęć specjalistycznych dostosowanych do potrzeb uczniów w wymiarze 8 godzin dziennie.
    Praca z uczniem poprzedzona jest wieloprofilową diagnozą opracowaną przez zespół wysokiej klasy specjalistów, na podstawie której tworzone są indywidualne programy dla każdego uczestnika zajęć.
Ponadto do uczniów skierowana jest szeroka oferta zajęć specjalistycznych, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli i terapeutów:
•    Muzykoterapia;
•    Terapia motoryczna;
•    Kinezyterapia;
•    Arteterapia;
•    Terapia ruchem;
•    Terapia Manualna;
•    Terapia Sensoryczna;
•    Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych;
•    Każdy z uczniów otoczony jest profesjonalną opieką psychologiczną.
     Dbając o pełny i wszechstronny rozwój dziecka stwarzamy możliwość udziału w systematycznie prowadzonej hipoterapii jako jednej z form terapii wieloprofilowej. Wzmacniamy efektywność rehabilitacji poprzez terapię z udziałem psa (dogoterapia ZOBACZ). Do dyspozycji uczniów przeznaczona jest Sala Doświadczania Świata.