Galeria zdjęć » Rok 2010/2011 » "Dzień Europejski w naszej szkole"

Głównym celem naszego spotkania było  rozwijanie i pielęgnowanie tolerancji  wybierając najlepszy sposób  bowiem  poprzez bezpośredni kontakt. W programie dnia uczniowie i nauczyciele z Holandii zostali powitani przez Dyrektora Ośrodka, osoby koordynujące wizytę oraz grupę dzieci, które w holenderskim, ojczystym języku przywitała gości. Ciekawym i zaskakującym akcentem stało się powitanie gości i wyjaśnienie znaczenia, celowości spotkania przez nauczyciela również w języku holenderskim.   Śląsk Cieszyński jest szczególny, jeśli chodzi o tradycje życia we wzajemnym poszanowaniu i tolerancji. Wielowyznaniowość ludności zamieszkującej te tereny prowokowała do oswajania się z inną niż tylko swoją rzeczywistością.
       Holandia znana jest z tolerancji w wielu wymiarach. Wchodzenie w relację z drugim człowiekiem, to najlepsza droga do znoszenia barier. Do zmiany schematu obcy na bliski, swój. Nasi goście zapoznali się ze specyfiką  pracy w Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym i zwiedzili Ośrodek. Kolejnym punktem programu mające przede wszystkim na celu  wspólne poznawanie siebie, doświadczanie siebie, odkrywanie siebie i wreszcie  zrobienie czegoś razem były warsztaty ekspresji artystycznej oraz wspólne zabawy i gry ruchowe. Zarówno naszym gościom jak i uczniom Ośrodka podobał się wspólnie spędzony czas z nuta artystyczną, ekspresją i zabawą.
              Cieszymy się na to nowe  przekraczanie barier, na dzielenie się sobą we wzajemnej akceptacji, zrozumieniu i otwartości na drugiego, innego człowieka.
              Cieszymy się ten wspólny czas i nowe wzajemne kontakty. Ciekawa stała się również  wymiana poglądów i doświadczeń.
     W tym dniu również nauczyciele zaangażowani w realizację Dnia Europejskiego zostali zaproszeni do udziału w Wieczorku Kulturowym w Górkach Wielkich. http://www.zspgorki.net/module/news/139 - więcej.