Pracownie, warsztaty, gabinety specjalistyczne » Gabinety

    Gabinet Pedagog - mgr Beaty Widery - Brzóski              Gabinet  Psycholog - mgr Wioletty Migacz - Lorek

               

 

        Pracownia terapii  metodą Tomatis'a                                                     Pracownia terapii Biofeedback