Projekty » "Radosna Szkoła"

 

 

                                 "Radosna Szkoła" - kraina sprawności i zdrowia realizowanego przez MEN

  

ZPSWR w 2009 roku brał udział w projekcie "Radosna Szkoła " - miejsce zabaw w szkole dla klas I-III szkoły podstawowej i otrzymał dofinansowanie na kwotę 6 tys.zł. na wyposażenie sali zabaw dla naszych wychowanków. Dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość lepszego rozwijania umiejętności psychofizycznych. Dobór pomocy dydaktycznych uwzględnił również formy zabaw w zakresie szeroko pojętej kopensacji, korekcji, stymulacji i rewalidacji mających istotne znaczenie we wczesnym procesie edukacyjno-rehabilitacyjnym dziecka niepełnosprawnego.

 

ZPSWR - w roku 2011 realziuje kolejne zadanie w ramach projektu "Radosna Szkoła" pod nazwą "Szkolne Place Zabaw". Na realizajcę tego zadania ZPSWR otrzyma 60.000 zł dofinasowania z MEN.

 

Bardzo miło nam zakomunikować, że na terenie placu zabaw, wiele się dzieje.... Panowie wykonujący nasze miejsce zabaw, codziennie odkrywaja nowe, fascynujące nas miejsca.... Codziennie pojawia się coś nowego, codziennie jest bardziej kolorowo.... Zresztą popatrzcie sami, kilka zdjęć z różnych etapów prac;  

 

    

 

  

 

    

 

    

 

    

 

A to efekty pracy, jeszcze przed otwarciem, ale już wygląda wspaniale!!!!