Projekty » "Szklanka Mleka"

 "Na kartonik mleka każdy uczeń czeka"

"Szklanka Mleka" - program prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego
 

    Celem akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Dzięki Programowi "Mleko dla Szkół"
- uczniowie otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia,
- utrwalamy w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe,
- dążymy do minimalnego zaangażowania czasowego kadry nauczycielskiej w sprawy związane z zamawianiem i dystrybucją mleka,
- placówka oświatowa nie ponosi kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem programu "Mleko dla Szkół".
  W ramach realizowanego projektu dzieci i młodzież otrzymują kartoniki mleka białego i smakowego dofinansowanego przez Szkołę.