Pracownie, warsztaty, gabinety specjalistyczne » Klasopracownie

   Pracownia Technologii Gastronomicznej - wyposażona w profesjonalny sprzęt gastronomiczny służy do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniom z klas Szkoły Zawodowej o profilu:

  • kucharz małej gastronomii,
  • piekarz,
  • cukiernik.

          

           

Kolejna pracowania w której uczymy się gotować...

       

 

Pracowania do zajęć plastycznych - kolorowe pomieszczenie sprzyja przyjaznym warunkom do tworzenia prac plastycznych.

          

           

 Pracowania w której powstają prace z dekoratorstwa.

         

 

W pracowaniach komputerowych nie tylko  poznajemy programy, ale także uczymy się obługiwać sprzęt multimedialny...

      

Sala przyrodniczo - chemiczna

    

A oto sala w której uczmy się języka angielskiego...

           

   Klasopracownia matematyczna wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, ułatwiające przyswajanie wiedzy z zakresu matematyki. Poza tym w sali znajduje się projektor multimedialny, za pomocą którego można uatrakcyjnić sposób przekazywania wiedzy.