Pracownie, warsztaty, gabinety specjalistyczne » Pracownia stolarska

   W ramach prowadzonej terapii zajęciowej w Pracowni Stolarskiej uczestnicy mają okazję zapoznać się z różnorodnymi maszynami, urządzeniami i narzędziami stolarskimi.

Celem zajęć prowadzonych w Pracowni Stolarskiej jest:

 -organizacja stanowiska pracy

 -przestrzeganie zasad bhp podczas pracy z narzędziami

 - umiejętność planowania pracy i przygotowywania materiałów

 -dobór odpowiednich narzędzi i materiałów do obróbki

 -prawidłowa postawa przy obróbce drewna

 -umiejętność posługiwania się narzędziami i urządzeniami do obróbki drewna

 -umiejętność trzymania narzędzi podczas pracy

 -nauka nanoszenia wymiarów na wyroby
 
-nauka barwienia i lakierowania

 -nauka rozpoznawania gatunków drewna oraz materiałów drewnopodobnych

 -kształtowanie wyobraźni przestrzennej
 
-trasowanie linii cięcia i cięcie materiału
 
- montaż gotowych elementów różnymi technikami
 
- malowanie detali i gotowych wyrobów
 
-drobne naprawy na terenie szkoły
 
-renowacje mebli szkolnych
 
-dbanie o porządek i higienę otoczenia
 

   Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w tej pracowni ma na celu ukazanie im możliwości podjęcia pracy i przygotowania ich do konkretnych prac stolarskich. Ponadto celem jest także uzmysłowienie uczestnikom przydatności ich pracy, podniesienie samooceny, pomoc w uwierzeniu we własne możliwości oraz wyrobienie umiejętności współpracy z grupą.