Pracownie, warsztaty, gabinety specjalistyczne » Swietlica

       Na terenie szkoły działa świetlica. Na świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 16,00.

    Uczniowie po zakończonych zajęciach nie tylko w niej odpoczywają, oczekują na rodziców i odrabiają zadania, ale również rozwijają swoje indywidualne umiejętności. W ramach świetlicy uczniowie mogą wypocząć, oglądać telewizję, a przede wszystkim brać udział w zajęciach plastycznych, które dają możliwość swobodnego wyrażania swoich przeżyć poprzez wykonywani prac różnymi technikami.

   Świetlica czynnie uczestniczy w życiu szkoły, przyłączając się do wszelkich imprez i uroczystości szkolnych, biorąc udział w konkursach organizowanych w placówce i poza nią.

   Uczniowie traktowani są indywidualnie z uwzględnieniemich zainteresowań, postaw, nastawienia i możliwości. Zależy nam na tym, aby świetlica zapewniała każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa, by było w niej miło, wesoło i przyjemnie.

     Na świetlicy został zorganizowany kącik zabaw, wyposażony w pomoce pozyskane w ramach realizacji projektu rządowego "Radosna szkoła" - "Miejsca zabaw  w szkołach".