Pracownie, warsztaty, gabinety specjalistyczne » Biblioteka, Centrum Multimedialne

       Biblioteka naszej szkoły otrzymała nowe, odremontowane pomieszczenie. Obecnie mieści się na pierwszym piętrze Ośrodka i zaopatrzona jest w cztery stanowiska komputerowe, każde z nich ma dostęp do Internetu.

       Centrum Multimedialne powstało dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

       Uczniowie szukając informacji mogą korzystać nie tylko z pozycji książkowych, ale również z zasobów internetowych.
      Biblioteka również prowadzi zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci oraz wspomaga świetlicę szkolną w opiece nad uczniami . W tym roku odbywać się będą zajęcia biblioteczne, na których uczniowie zapoznają się z pracą biblioteki, jej zasobami oraz ciekawie spędzą czas wolny.