Struktura Zespołu Placówek » Szkoła zawodowa

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 przyjmuje absolwentów gimnazjum  w zawodach:
- kucharz małej gastronomii: 2 lata (szkoła zabezpiecza praktyczną naukę zawodu),
- malarz-tapeciarz: 2 lata,
- piekarz: 3 lata,
- cukiernik: 3lata.

Obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci młodzież w zawodach: kucharz małej gastronomii, malarz-tapeciarz, cukiernik oraz piekarz.

 

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, dzięki temu nasi uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zainteresowania np. poprzez uczęszczanie na koła zainteresowań. Szkoła posiada nowo wyremontowaną salę technologii gastronomicznej, pracownię multimedialną, salę gimnastyczną, pracownię Arteterapii, salę gimnastyki korekcyjnej, sale dydaktyczne, świetlicę.

 

Uczniowie kształcący się w kierunkach gastronomicznych uczą się w specjalnie dostosowanych pracowniach technologicznych. Praktyki odbywają się w Warsztacie Szkolnym, gdzie wychowankowie uczą się zarówno pracy w kuchni jak również obsługi klienta. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów. W szkole istnieje całodobowy system monitorowania obiektów. Młodzież objęta jest opieką medyczną. Każdy z naszych uczniów może liczyć na fachową opiekę pielęgniarki szkolnej.

 

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 osiągają znaczące wyniki w wielu konkursach. Nasi wychowankowie biorą udział i zajmują czołowe miejsca w zawodach kulinarnych takich jak: Olimpiada jajcarska w Zakopanem, Konkurs karpia w Skoczowie, Konkurs na najlepsze beskidzkie krepliki, Konkursy kulinarne w Wiśle. Ponadto ZSZ jest organizatorem wielu konkursów szkolnych np. „Aranżacja stołu okolicznościowego”, „Dekoracyjne składanie serwetek”, „Karta menu”, „Desery”.

 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 działa kółko kulinarne „Szef kuchni poleca”, które zajmuje się m.in. przygotowaniem uczniów do konkursów kulinarnych wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, rozwijaniem zainteresowań kulinarnych wychowanków, sporządzaniem potraw różnymi metodami i technikami produkcji oraz prezentowaniem wyrobów na konkursach kulinarnych.

 

 

Uczniowie pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego chętnie rywalizują z innymi szkołami, dzielnie reprezentując swoją szkołę na wszelkich imprezach.

 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w tygodniowym rozkładzie godzin uczniowie mają między innymi takie zajęcia, jak:


- Arteterapia,

- Choreoterapia,
 - Techniki multimedialne,

 

 - Gimnastyka korekcyjna,

 

 - Logopedia

 

- Zajęcia z Tomatisa i Biofeedbacka.