Struktura Zespołu Placówek » Gimnazjum


    GIMNAZJUM nr 4


    Gimnazjum nr 4 to III stopień edukacyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Cieszynie.

   
   Każdy uczeń posiada indywidualny program edukacyjny, dostosowany do jego możliwości intelektualnych. Stwarza mu się tutaj optymalne warunki do opanowania wymaganej wiedzy, realizacji własnych zainteresowań, uzupełniania różnych braków. Umożliwia to program realizowany w naszym gimnazjum. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących w tygodniowym rozkładzie godzin uczniowie mają między innymi takie zajęcia, jak:
-Arteterapia
-Choreoterapia
-Techniki multimedialne
-Gimnastyka korekcyjna
-Logopedia
-Zajęcia z Tomatisa i Biofeedbacka
-Język angielski
  
 
   
Zajęcia te prowadzą odpowiednio wykwalifikowani, doświadczeni specjaliści. W gimnazjum, podobnie jak w szkole podstawowej i zawodowej, uczniowie korzystają bezpłatnie ze specjalnych podręczników i zeszytów ćwiczeń, które wypożyczają w szkolnej bibliotece na początku roku szkolnego. W czasie trwania nauki nasi gimnazjaliści biorą udział w licznych konkursach, zawodach, warsztatach szkolnych i pozaszkolnych. Przygotowują pod kierunkiem nauczycieli apele, akademie. Zaangażowanie ucznia w takie imprezy jest pozytywnie oceniane i odpowiednio nagradzane. Organizowane  są dla uczniów wyjścia do teatru, muzeum, kina, klasowe wycieczki. Uczniowie oglądają systematycznie wystawy w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości. Co roku Szkołę odwiedza św. Mikołaj, obdarowując wszystkich uczniów prezentami. Na terenie Ośrodka organizowane są też spotkania z  interesującymi gośćmi. Zaś corocznymi punktami kulminacyjnymi w harmonogramie wydarzeń  szkolnych, które są atrakcjami także dla miasta Cieszyna, jest szkolna wigilijka ( zimą) i piknik (wiosną).
    

 

Naukę w gimnazjum kończy, tak jak w innych gimnazjach, egzamin, dostosowany jednak do możliwości intelektualnych  uczniów z upośledzeniem lekkim. By i tu stworzyć naszym uczniom idealne warunki, przygotowujące do tego egzaminu, Szkoła organizuje dla potrzebujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów egzaminacyjnych: j. polskiego i matematyki.
W tej szkole każdy uczeń ma szanse indywidualnego rozwoju.